בית עדי

מתוכנן הקמת בית ערכי לגיוס משמעותי ופיקוד ברוח צה"ל